logo

IPAK Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij

Ustanovljen leta 2000, je Inštitut IPAK za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij posvečen napredku področja razvoja in uporabe informacijskih tehnologij, ter spodbujanju znanosti, izumiteljstva in inovacij. Naša ekipa se tudi osredotoča na izobraževalne metode, ki podpirajo kreativnost, ustvarjalne skupnosti in prostovoljstvo, pa tudi na regionalni razvoj, družbeno inovacijo in humanitarne napore. Zavezani smo k ustvarjanju storitev, ki koristijo invalidom in izboljšujejo dostop do tehnologije za vse.

Vizija

Na Inštitutu IPAK si prizadevamo za spodbujanje socialnega in gospodarskega razvoja na lokalni, regionalni in globalni ravni z izkoriščanjem tehnologije na pameten način, spodbujanje kreativnosti in promocijo družbene inovacije. Trudimo se biti ključni akter v globalni skupnosti, ki deluje proti pozitivnim spremembam in učinkovitim rešitvam za naslovitev najbolj perečih izzivov sveta.

Inovacije

Inštitut IPAK je bil v ospredju inovacij na področju spletnega učenja, saj je razvil več inovativnih programov in pobud.

  • Na primer, v projektu MINERVA "Spletno učenje v znanosti in inženiringu z uporabo spletnih študij", smo uporabili metode študij primerov, ki se običajno uporabljajo v ekonomiji, za izobraževanje na področju znanosti in inženiringa.
  • Prav tako smo ustvarili digitalnega dvojčka za čistilno napravo odpadnih voda, kar je bilo takrat inovativno pristop k izobraževanju.
  • Poleg tega je bil naš projekt eSwimming med prvimi, ki je uporabljal YouTube za predstavitev video posnetkov v izobraževalne namene.
  • Poleg tega je IPAK razvil pristop "Out of Forty", ki podpira razvoj v regijah izven 40 megaregij, ki proizvajajo največ bogastva na svetu. Ta program si prizadeva osnažiti neprofitne skupnosti in spodbujati trajnostni razvoj z izkoriščanjem tehnologije in inovacij.
Na Inštitutu IPAK smo zavezani k preseganju meja izobraževanja in k ustvarjanju pozitivnih sprememb na svetu.

Aktivnosti

  • IPAK izvaja izobraževanje (kurse, delavnice), objavlja (knjige in druge publikacije) ter raziskuje (aktivna raziskovalna enota).
  • Do sedaj je IPAK sodeloval v več evropskih in nacionalnih projektih v okviru naslednjih programov: Eureka, PHARE, Minerva, Program vseživljenjskega učenja, Srednja Evropa, Čezmejno sodelovanje Slovenija Hrvaška, IPA Bosna in Hercegovina, FP7, Erasmus+.
  • IPAK ima redne stike z raziskovalci v tujini, slovenskimi podjetji in institucijami. Partnerji IPAK prihajajo iz EU, jugovzhodne Evrope in ZDA.
  • IPAK je imetnik 9 patentov in 4 zaščitenih blagovnih znamk na Uradu za intelektualno lastnino Republike Slovenije.

Novice

Projekt Train4inclusive zaključen

Rezultat projekta Train4inclusive predstavljen na poletni univerzi LJUT v Tuzli

Zadnje srečanje projekta Train4inclusive

Rezultat projekta Train4inclusive predstavljen LAS in RA SAŠA

Udeležba na dogodku Sport4Cancer

Partnerji

Orkney Science Festival

Univerza v Tuzli

Dogodki

Online konferenca Zdravje, šport, invalidnost maja 2023